A Lakits Villa a továbbiakban - teljes profilváltása miatt - nem tud fogadni sem irodabérlő, sem terembérlő ügyfelet.

Európai Uniós pályázati projekt (DDOP)

Projekt neve:

Vállalkozástámogató üzleti környezet kialakítása a Pécsi Üzleti és Virtuális Inkubátorház létrehozásával (DDOP-1.1.1/B-09-2010-0005)


Projekt leírása:

A Lakits Villa Kft. célja vállalkozásbarát, versenyképességet elősegítő infrastrukturális környezet és kapcsolódó komplex szolgáltatások biztosítása a tercier szektorban működő kezdő mikro-, kis- és középvállalkozások számára Pécs belvárosában tradicionális üzleti inkubátorház és virtuális inkubátorház kialakításával.

A fejlesztés következtében sor kerül a Pécs belvárosában, frekventált, jól megközelíthető helyen levő, 1870-es években épült, 20 éve használaton kívüli, rossz fizikai állapotban levő műemlék épület inkubátorházzá alakítására felújítással és bővítéssel, a műemléki épület értékeinek megfelelő színvonalon, megvalósítva az ingatlan integrálását a település- illetve gazdaságfejlesztési elgondolásokba. A korszerű infrastrukturális környezet biztosítása mellett létrehozzuk a térségi mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató alap és szakmai szolgáltatások komplex rendszerét, mely nemcsak az inkubátorházba betelepült cégek, hanem innovatív módon, virtuálisan minden érintett számára elérhető.


A projekt célrendszere

  • Hosszú távú cél: A versenyképes gazdaság megteremtéséhez nélkülözhetetlen vonzó üzleti környezet kialakításával a kezdő, vagy új fejlődési (innovációs) szakaszba lépő, elsősorban mikro-, kisvállalkozások növekedési pályára állásának segítése, a hozzáadott érték növelése, új munkahelyek létrehozása
  • Rövid távú cél: Vállalkozásbarát, versenyképességet elősegítő infrastrukturális környezet és kapcsolódó komplex szolgáltatások biztosítása a tercier szektorban működő, kezdő mikro-, kis- és középvállalkozások számára Pécs belvárosában üzleti inkubátorház és virtuális inkubátorház kialakításával.
     


Kedvezményezett:

Lakits Villa Ingatlanforgalmazó Kft.
7626 Pécs, Rákóczi út 71/a.
Tel: 72 / 515-414
Honlap: www.lakitsvilla.hu

Közreműködő Szervezet:
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária u. 3.
Tel: 72 / 513-760
Honlap: www.deldunantul.eu

Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
telefon: 06 40 638-638
Honlap: www.nfu.hu
http://ujszechenyiterv.gov.hu